Johan Söderström - Atelie
profile picture

Johan Söderström

Maleri

Grenseveien 9B, 0571 Oslo, Norge

KUNSTNERISK PROSJEKTBESKRIVELSE/ARTIST STATEMENT Jag arbetar med material och process-baserat måleri med ett utpräglat taktilt men likaväl grafiskt uttryck. Ofta i långa serier där bilderna relaterar till varann och till rummet de befinner sig i. Mitt praktik innefattar också deltagande konstprojekt med måleri i fokus. Det minimalistiska uttrycket till mina arbeten, en enkel kontrast - vitt och ljust grått, beror på att jag som material uteslutande använder oblandat fint och grovt byggspackel. Genom att begränsa antalet estetiska parametrar kan jag fokusera på de som är viktigast för mig - koncept, komposition och fysisk närvaro. Materialets egenskaper bidrar med oregelmässigheter och sprickor när det appliceras i tjocka lager. Metoden synliggör torkandets process och jag framhäver detta på ett sätt som påminner om japansk Kintsugu, där sprucken keramik blir reparerat med guldfärgat lim för att betona objektets åldrande och historia. Sprickorna blir en visuell metafor för tid. Alla mina målningar har en ram av obehandlad eklist. Den har ett funktionellt syfte och fungerar mer som gjutform i produktionen än som dekoration i efterhand. Men den ger en tydligt avgränsning vilket gör dem mångsidiga och enkla att installera i olika utställningssammanhang. Ramarnas familjära uttryck tillåter radikala visuella och konceptuella grepp att bli mer lättillgängliga. Påminnande om Richard Serras berömda lista med verb, använder jag ett begränsat antal metoder för att applicera spacklet i ramarna, som kan beskrivas med enkla ord som att pressa, sprida, valsa och gjuta etc. Anledningen är att jag önskar begränsa mina konstnärliga kognitiva val, och hellre låta materialen och metodernas egenskaper forma uttrycket. På så vis kan jag använda mig av slumpen, och öka möjligheten att avslöja något okänt. Ett annat sätt att aktivera tillfälligheter är att göra deltagande konstprojekt där publiken blir inbjudna att interagera i konstproduktionen. Denna praktik intresserar mig också därför att det utmanar konstnärens och betraktarnas roller som producent och konsument och introducerar en mer öppen och flytande relation. Huvudtemat för mitt arbete är människans existensiella ensamhet, och hur det hänger samman med sociala och politiska frågor. Vårat självmedvetande låter oss bara uppfatta världen genom ett perspektiv utifrån. Detta skapar en djup känsla av alienation, eller brist, som omformas till ett begär med många olika uttryck, vilket driver alla mänskliga ansträngningar från relationer och företag, till konst och politik. Denna process är utförligt beskriven inom psykoanalytisk teori av Jaques Lacan, och introducerad för en samtida diskurs av Slavoj Zizek och andra. I dagens samhällsklimat blir subjektets alienerade sårbarhet exploaterad med vidgade ekonomiska och sociala klyftor som resultat. Även om mina arbeten är abstrakta eller använder enkel, arkaisk figuration, kan man relatera dem till företeelser i omvärlden. Genom titlar och konceptuella grepp önskar jag belysa och undersöka frågor om makt, jämlikhet och utanförskap. Jag insisterar samtidigt på att använda ett poetiskt, estetiskt språk för att tala om rent konkreta och materialistiska förhållanden. Det uppfattar jag som konstnärens unika möjlighet och specifika samhälleliga uppgift. Jag är utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim och har en relativt omfattande utställningsverksamhet på både stora och mindre arenor i Norge och Sverige som f. eks Tegnerforbundet, LNM, Konsthallen Trollhättan, Kristiansands Konsthall, Husby Konsthall, Trondheim Senter for Samtidskunst och Tenthaus Oslo. Mina verk finns i privata och offentliga skandinaviska samlingar, och jag har gjort flera offentliga uppdrag. Jag bor och arbetar i Oslo, och är representerad av Buer Gallery. Se flera arbeten på www.jodsoderstrom.com Följ mig på facebook och instagram på @jodsoderstrom

Read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022