L'eie - Fra leie til eie - Atelie

L'eie - Fra leie til eie

L’eie er en ny tjeneste som forener leie og nedbetaling av kunst, der du kun betaler 10% av verkets verdi per måned til det er fullstendig nedbetalt, og du blir eier av kunstverket.

Se verkene som er tilgjengelig med L'eie

For mange kunstinteresserte er pris og usikkerhet de største barrierene i forbindelse med kunstkjøp. Om du ønsker kunst fra mer etablerte eller aktuelle kunstnere kan det fort koste en god del mer enn det man har råd til, og ofte kan det også være vanskelig å vite om kunstverket passer like bra i hjemmet som man håper.

L'eie løser begge disse utfordringene ved at du kan leie kunst til en lav månedspris, mens du gradvis blir eier av kunstverket. Du betaler ingen renter og kan når som helst levere tilbake kunstverket i leieperioden, om det ikke falt helt i smak.

Det er kun utvalgte kunstverk på atelie.art/editions som er tilgjengelig med L'eie

JINX av Are Mokkelbost & Andre Tehrani. kr 640,-/mnd inkl. ramme.


Spørsmål og svar

Hvilke kunstverk er tilgjengelig for L'eie?

L'eie er foreløpig kun tilgjengelig for utvalgte kusntverk på atelie.art/editions, med L'eie-knapp. Vær oppmerksom på at verk som nå rammes inn har lenger overleveringstid.

Hvordan blir verket overlevert

Du kan selv hente verket i vårt gallerirom på Gras i Kristian Augusts Gate. Vi kan i de fleste tilfeller ordne med frakt av kunstverket som avtales ved bestilling. Ta kontakt på hello@atelie.art om du har

Hvordan betaler jeg?

Du betaler den fastsatte utleieprisen til Atelie gjennom betalingsløsningen Stripe, som trekker beløpet fra betalingskort som er oppgitt under bestillingsprosessen. Første betaling gjennomføres etter at du har mottatt kunstverket. Månedsprisen er inkludert 5% kunstavgift.

Kan jeg si opp avtalen når som helst?

Ja, leieavtalen løper frem til:

A. Du har betalt hele verdien av kunstverket (inkludert 5% kunstavgift) gjennom én eller flere innbetalinger, slik at du eier kusntverket.

B. Du sier opp avtalen, og kunstverket er returnert til Atelie. Dersom du avslutter avtalen før kunstverket er nedbetalt, vil det legges på 25% merverdiavgift på formidlingshonoraret på siste innbetaling (kunst og mva er litt komplisert, og slik er lovverket).

Hva om jeg oppdager skader på kunstverket?

Du har plikt til å kontrollere at korrekt objekt er overlevert og at det ikke er synlige skader eller mangler. Eventuelle skader og mangler skal umiddelbart rapporteres til Atelier, bl.a. ved å ta bilder av skaden eller mangelen.


Hva om det blir skader på kusntverket under leieperioden?

Du er ansvarlig for å sikre at verket ikke påføres skade eller går tapt leieperioden, og er ansvarlig for økonomisk tap eller skade som tilkommer verket mens dette er i din varetekt. Vi oppfordrer selvfølgelig til å ta alle forholdsregler som er nødvendig for å unngå tap eller skade på kunstverket og sørge for tilstrekkelig forsikring. Dersom det oppstår skader på kunstverket i leieperioden, må du umiddelbart melde ifra til Atelier om dette.

Får kunstneren også betalt?

Ja, Atelie formidler kunstverket på vegne av kunstneren og tar et formidlingshonorar på opp til 50% av salg eller leie av kunstverket. Resterende beløp overføres til kunstneren direkte via Stripe. Atelier tar ansvar for innbetaling av kunstavgiften på 5% på vegne av kunstneren dersom verket selges via L'eie.

Kan bedrifter også L'eie?

Ja, dette er en gunstig modell for bedrifter, og vi tilbyr også kunstrådgivning. Visste du at forskning viser at kunst i arbeidsmiljøet bidrar til mer fornøyde ansatte, og har positiv effekt på både helse og produktivitet.? Med Atelie får man samtidig muligheten til å støtte oppunder lokalt kunstnerliv, og bedre premissene for at det skapes kunst i Norge.

Er det noe mer du lurer på? Ta kontakt på hello@atelie.art

Kari henger opp "Skitten Syrin" av Maria Brinch. Kr 725,-/mnd

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024