Zu Stehen - Atelie

Zu Stehen

Includes 5% art tax

Size20 × 24.5 × 2.5 cm
Medium
  • Kunstnerbøker
Year2019
Artist book / kunstnerbok laget i samarbeid med Malakias Liebmann Laget 2019, i Munster, Tyskland. Hver bok består av 20 trykk, 10 av hver kunstner. 12 bøker finnes totalt. Håndinnbundet. Hver bok har en unik forside, forsiden er en linoleumsplate (trykkplaten) fra selve trykkingen. "Zu Stehen" betyr "å stå". Men hva betyr det? I denne boken har vi undersøkt begrepene om å kunne stå, stå imot, stå opp, stå sammen og ha noe stående. Du som _____ i denne boken må trekke dine egne tolkninger og konklusjoner. Vi kan ikke fortelle deg hvor du skal stå ved livets trykkpresse. «Zu Stehen» er et samarbeidsprosjekt mellom Malakias Liebmann og Vilde Rudjord. Over 10 dager, en linoleumsplate hver, hver dag; som har blitt til 20 plater; som har blitt 240 utskrifter; 120 sider og til slutt til 12 bøker. Malakias Liebmann atelier: https://atelier.as/atelier/malakias-liebmann

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024