Alminnelig tussmørke - Atelie

Size42 × 29.7 cm
Medium
  • Artist's book
Year2022
25 pages, ed. of 1 + 5 laser print on translucent vellum (100 gsm), cardboard and plastic cover, bound with ring binder system (NO) Kunstnerboken Alminnelig tussmørke er et resultat av et kunstneropphold på Vadsø gjesteatelier mai 2022. Boken består av egne observasjoner og tekster blandet med tekster og sitat lånt fra en rekke forskjellige kilder som værmeldinger, filosofer og atlas blant annet. Målet er å forsøke å skape undring, nysgjerrighet og «omtanke» hos publikum ved å fremme forskjellige påstander, tanker og observasjoner. Verket er del av et større arbeid som utforsker vårt forhold til naturen og hvordan den fremstilles og forstås i dag. Bokformatet gir muligheten til en direkte fysisk kontakt med publikum, derfor er materialevalg vesentlig for å formidle budskapet. Jeg benytter meg av kalkerpapir og plastomslaget på grunn av dets taktile egenskaper men også visuelle. De har en gjennomskinnelighet som gir hint om hva som skjuler seg under de neste sidene. Det er nesten transparent, og kan minne om lag på lag med sedimenter og argumenter. Ringpermholderen er valgt for å gi boken et tørt uttrykk med assosiasjoner til kontor og dokumentmapper. Det er slik vi i stor grad behandler vår natur i dag. Fonten som er brukt er relativt nøytral og linjeskift og tekststørrelse er brukt for å skape en rytmisk og poetisk flyt gjennom boken.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024