Lena Walton Herfindal - Atelie

Lena Walton Herfindal

Tegning, grafikk og smykker.

Med utgangspunkt i en tegnestrek lager Lena Herfindal smykker, tegninger, grafikk og objekter. Inspirert av naturen og hennes indianske røtter er det dette som står sentralt som utrykks-form i arbeidene. Med en tynn åre- lignende strek beveger Herfindal seg mellom forskjellige materialer og veksler på teknikker for å få frem ulike utrykk og egenskaper i arbeidene. Hun jobber hovedsakelig med metall, papir og plast.

Adresse

Ensjøveien 8, 0655 Oslo, Norge
© Atelie 2022