Tre aktuelle kunstnere som jobber med tekstil - Atelie

Tre aktuelle kunstnere som jobber med tekstil

Det er flere kunstnere som jobber med ulike teknikker i sitt kunstnerskap. Kari Ane Golf trekker frem tre kunstnere som alle jobber med tekstil på ulik måte og som nettopp har vært eller er aktuelle i utstillinger.


Matilda Höög

Matilda jobber med mange ulike teknikker; tradisjonelt maleri, tegning, pyrografi (brent tegning på treverk) og nålfiltring (ullfiltbroderi). Sentrale temaer i hennes verk er relasjoner, hverdagsiakttakelser, sosiale situasjoner, komposisjon, sanselige kontraster og dynamikk.

Matilda Höög (f. 1980) ble ferdig med MA på Kunstakademiet i Oslo i 2014. Matilda bor og arbeider i Oslo og har atelier i Storgata 36. Hun er for tiden aktuell i utstillingen "LIVE FAST, PAINT DRAGONS" på Kösk i Oslo kuratert av Jan Christensen.

Gå til Matilda sin Atelie-profil

Matilda Höög, "Fra Trafo", nålefiltet ull på isopor. 29×43 × 6 cm med ramme, 2023.

Monika Mørck

Monika bruker sin egen livssituasjon og erfaringer som bakgrunn for å tematisere problemstillinger knyttet til kvinnelig identitet og seksualitet. Hun jobber eksperimenterende innenfor spekteret av tekstile teknikker, eksemplelvis broderi, innfarging og aplikasjon, og tar i bruk håndarbeidsteknikker som står i fare for å forsvinne, men også forenklede hobbymetoder.

Monika Mørck (f. 1984) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Accademia Italiana, Firenze. Monika bor og arbeider i Trondheim der hun har atelier i de nye lokalene til Gregus Kunstnerverksteder på Buran. Hun er for tiden aktuell i utstillingen "Rekonstrukajonar Heimanfrå" på Trøndelag senter for samtidskunst i Trondheim.

"Navneduker fungerte som skolering i broderi for piker på 1600-1800-tallet. Det kunne også være et stykke tekstil der en broderte ned mønster en fant og som en ønsket å bruke senere. Som en «skissebok» eller et arkiv"

Gå til Monika sin Atelie-profil

Monika Mørck, "Navneduk", brodert veggteppe, 85x56 cm, 2019.

Mari Norddahl

Mari arbeider med myke taktile objekt gjennom skulptur, installasjon og performance. Tekstil er hennes hovedmateriale men hun jobber også med tegning og har gitt ut flere kunstbøker. Objektet som fenomen står sentralt i arbeidene hennes. Hun er opptatt av hvordan vi tolker og gir tingene rundt oss verdi, samtidig stiller hun stiller spørsmål rundt objektenes autonomi og opplevelse av egen eksistens.

Mari Norddahl (f. 1990) har utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen og Glasgow School of Art. Hun bur og arbeider i Bergen og har atelier i Lille Markveien 15.
Hun var nettopp aktuell med separatutstilling i Atriet på Kunsthøgskulen i Bergen.

Gå til Mari sin Atelie-profil

Mari Norddahl, slowly the thing becomes itself, 2020

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024