Maiken Stene om å bruke kunsten til å frigjøre naturopplevelsen - Atelie

Maiken Stene om å bruke kunsten til å frigjøre naturopplevelsen

Maiken Stene fra NRK-serien helt ute. Foto: Benjamin Langeland.

Vi tok en prat med Maiken Stene i forbindelse med verket Copies on a stroll. Verket finnes som tofarget silketrykk og i en håndkolorert utgave som Maiken begynte på i 2020, der de siste utgavene ble ferdige i 2023.

Maiken Stene (f. 1983) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö og Cooper Union i New York, og bor og arbeider i Oslo og Sokndal. Hun har tidligere stilt ut ved blant annet LNM, Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegard, Galleri 21 og Uppsala Konstmuseum. Hun er innkjøpt av blant annet Stavanger Kunstmuseum, Statens Konstråd og flere private samlinger.

Se de ulike versjonene av Copies on a stroll

Maiken arbeider i gruvebygda Sokndal helt sør i Rogaland der hun har atelier, og driver Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst sammen med kollega Hans Edward Hammonds. Velferden er gruvebedriften Titanias gamle festsal, og her huser kunstnerresidenser og en rekke ulike arrangementer med fokus på den lokale gruvehistorien, geologi, turisme og samtidskunst.

– Jeg er veldig stolt av å kunne drive Velferden og dermed gjøre en forskjell i kulturlivet og kanskje også i politikken. Jeg syns det er helt rått at det er mulig å kombinere eget kunstnerskap med driften av et visningssted, gjennom et felles idealistisk utgangspunkt og tematisk fokus. For meg utfyller disse områdene hverandre, og gjør det utrolig givende å drive med kunst.

Fra atelieret i Sokndal. Foto: Benjamin Langeland

Med naturen som kunstnerisk drivkraft

Stene forteller at hun henter mye inspirasjon fra å jobbe nært naturen. I hennes kunstnerskap utforsker hun hvordan vi ser på, forstår og forvalter naturen som omgir oss. I NRK-serien Helt Ute tok hun seerne med til atelieret på Velferden

– Sør-Rogaland, eller Dalane regionen, er veldig aktuell for både mitt eget kunstnerskap og programmet som Hammonds og jeg kuraterer på Velferden. Dalane er delvis urørt og vilt og har fått Unesco status for sin unike geologi som tiltrekker turister og naturelskere.
Maiken Stene i NRK-serien Helt Ute som hadde premiere i februar. Foto: Benjamin Langeland

Samtidig er naturen i Dalane sterkt preget av pågående industrielle inngrep med uløste problemstillinger rundt eksempelvis deponering av forurensende avfall fra industri og utfordringer rundt hvordan man kan drive bærekraftig utvinning av mineraler til det grønne skiftet, forteller Stene.

– I tillegg står vi overfor vindkraftsdisputter og flomproblematikk på grunn av klimaendringer, og selvfølgelig dyrene og samfunnets posisjon midt oppe i dette. Så det er mye man kan jobbe med her, og ettersom vi er det eneste kunstsenteret på mils omkrets, er vi i posisjon til å lage kulturell og politisk bevegelse i samfunnet, og det liker jeg.

Foto: Benjamin Langeland

Stene arbeider mye med rominstallasjoner, og aller helst totalinstallasjoner. Disse består av maleri, skulptur, video, lyd, foto og tekst. Hun har en stor interesse for teaterdesign, og i hvordan hun på ulike måter kan skape fysisk omsluttende kunstverk som inviterer betrakteren helt inn i motivet.

I min kunst er baksiden like viktig som framsiden – om ikke viktigere faktisk. Jeg vil at både motiv og innhold skal ses på fra mange ulike vinkler og perspektiv.

– Jeg prøver å konstruere installasjonene slik at våre forflytninger i utstillingsrommet reflekterer hvordan vi stiller oss i forhold til naturen ute i det fri. I min kunst er baksiden like viktig som framsiden – om ikke viktigere faktisk. Jeg vil at både motiv og innhold skal kunne ses på fra mange ulike vinkler og perspektiv. Illusjonen skal være overbevisende og gjennomsiktig på en gang.

Innsikt Fase 2 (2016), olje på plywood montert på c-stands, Galleri 21, Malmø, foto Maiken Stene

Stene forteller at hun jobber med de strukturelle prosessene som fordrer inngrepene i naturen, og resultatet av disse, i form av de kontinuerlige fysiske endringene i landskapet vi lever i. Stene har over lengre tid arbeidet med et installasjonsprosjekt som heter Via Norske Fjell, der hun tar utgangspunkt i en personlig malerisk tilnærming til spesielt den norske naturen som motiv og tema opp gjennom historien.

Innsikt Fase 1 (2016), 200 x 170 cm, olje på lerret, foto Maiken Stene

– Prosjektet er en undersøkelse av hvordan jeg kan overføre opplevelsen av natur til et visuelt uttrykk, og om uttrykket kan sammenfalle med de indre bildene av jeg har av verden. Jeg jobber også med to omfattende offentlige kunstverk, to installasjoner som konstituerer store landskapsmotiver, oppdelt på ulike måter og som skal omringe betrakteren.

Om Copies on a stroll

Da vi først kontaktet Maiken for å avtale intervju holdt hun på å ferdigstille ett av de offentlige kunstverkene som hun  selv beskrev som “et svært teater av et maleri”, og intervjuet måtte derfor vente. De store prosjektene ser ut til å følge etter henne, og har på mange måter blitt en del av det hun som kunstner forbindes med i dag.

Maiken Stene, Copies on a stroll (2021) tofarget silketrykk og håndkolorert utgave.

Motivet hun laget til Atelie Edition som nå har blitt silketrykk, er fra en maleriinstallasjon fra 2016, som i sin opprinnelig form bestod av ni deler; et landskapsmaleri og åtte visuelle utsnitt hentet ut fra maleriet - kopiert over på kryssfinér og montert på c-stands.


– Jeg likte også tanken på at maleriet ble frigjort fra det todimensjonale, og at utsnittene fikk sine egne liv; at de ble tatt ut av kontekst og kunne vandre fritt og nesten stikke av fra sin opprinnelse, og på den måten lage nye sammenhenger.


Maiken i atelieret. Foto: Benjamin Langeland

Copies on a stroll finnes som tofarget silketrykk og i en håndkolorert utgave.

Copies on a stroll er tilgjengelig for salg her

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024