Katja Høst: Månesyk - Atelie

Katja Høst: Månesyk

Månesyk - Vesterhavet Fotografi (pigment print) på Canson Rag Photographique bomullspapir. 2023.

Katja Høst lanserer sin nye bok «Månesyk» og har i samarbeid med Atelie laget en unik serie med silketrykk av to utvalgte motiver.

«Månesyk» (bokprosjekt med fotografier, collager og tekst) tematiserer opplevelsen av å miste sin far, farget av et uavklart forhold. Alvorlig sykdom og død førte med seg en personlig krise i relasjon til eget kunstnerisk virke. Langsomt, i takt med nølende forsoning etter den vanskelige avskjeden kommer kunsten igjen til å fylle en viktig rolle, også i sorg- og bearbeidelsesprosessen.

Månesyk - collage 6 og Stenaline, Fotografi (reproduksjon av collage) (pigment print) på Canson Rag Photographique bomullspapir

Kjøp: Månesyk - collage 6 / Månesyk - Stenaline

Fotografier og collager samt tekstfragmenter skrevet i dagbokform vever disse tematiske planene sammen. Tekstene følger fortellingens kronologi, mens bildene er mer fristilt, og på den måten representerer det ikke-linjere i sorgen og bearbeidelsen.

Månesyk - tårevegg og Vesterhavet / Fotografi (pigment print) på Canson Rag Photographique bomullspapir (opplag: 10) / Pris: 4725kr inkl. 5% kunstavg.

Kjøp: Månesyk - tårevegg / Månesyk - Vesterhavet

Prosjektet utforsker teksten og fotografiets ulike tilnærminger til temaet, samt fotografiets funksjon og rolle for kunstneren, både under sykdomsforløpet og i etterkant. Når alle farens fotografier, etter tømmingen av huset hans, ankommer i en stor kasse til kunstnerens atelier, danner også disse et utgangspunkt for nye collager og refleksjoner i en bearbeidelse som også berører hva fotografiet etterlater seg etter et levd liv.

Det uttales: glioblastˈom / Fotografi (pigment print) og avtrykk fra te-poser på Canson Rag Photographique bomullspapir. Pris per verk 1260kr inkl. 5% kunstavgift.

Kjøp: Det uttales: glioblastˈom (kontakt oss på hello@atelie.art/92445951 for å høre hvilke som fortsatt er tilgjengelig for salg)

Prosjektet berører tematikk knyttet til fotografiets rolle som minne spesielt og kunstens rolle som et rom for bearbeidelsesprosesser mer generelt. Å skjære den avdøde faren ut av fotografiet fremhever tapshistorien som er å finne i boken, og nye sammensetninger forteller om hvordan kunstneren leter etter sin far, etter relasjonen, og et uttrykk for sorgen - ikke bare over det som er tapt, men også det som aldri var.

Månesyk kisteteppe - Vesterhavet og tårevegg - Silketrykk på linlerret, lintråd og lin. Pris 12600kr inkl. 5% kunstavgift

Kjøp: Månesyk kisteteppe - Vesterhavet / Månesyk kisteteppe - tårevegg

Månesyk - siste natt, fotografi printet på aluminium, glass og smykkevaier (pris etter avtale)


Katja Høst (f. 1972, Norge) har utdannelse i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Høst jobber i hovedsak med kamerabasert kunst og har utgitt fotobøkene Y-blokka (2020), Dasein (2017) og Her et sted (2013) på Teknisk Industri. Selv om fotografi fremdeles er det mest fremtredende i hennes produksjon, arbeider hun også med blant annet landskapsarkitektur, relasjonell estetikk og video. Sosiale strukturer og praksiser, så vel som identitet, er tilbakevendende temaer i hennes arbeid, der hun stiller åpne spørsmål om hvordan vi definerer oss selv og styrer våre liv – som enkeltpersoner og som samfunn. Høst har stilt ut en rekke steder i inn- og utland, og har gjennomført utsmykkingsoppdrag og kunstprosjekter for Norges Idrettshøgskole (NIH), Litteraturhuset i Oslo, Oslo sentralstasjon og i forstadsområdet Haugerud / Trosterud (i samarbeid med Liva Mork).

Se Atelie-profilen til Katja

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024