Skitten syrin - Editions - Atelie
Maria Brinch

Skitten syrin, 2021

Size:
55 × 70 cm
Price:
NOK 5 900

Håndkolorert silketrykk, opplag: 50. Pris inkl 5% kunstavgift (kunstavgiften.no). Atelier formidler trykket på vegne av kunstneren.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024