Liberty - Atelie

Liberty

Includes 5% art tax

Size100 × 80 × 3 cm
Medium
  • Painting
Year2024
Et kunstverk som innbyr til tolkning. Et luftig motiv med flere historier knyttet sammen. Reidun har sine klare meninger om uttrykket her, men ønsker at det skal være åpent for de som betrakter bilde å legge egne historier inn i motivet. Mange vil nok umiddelbart se flere elementer og betydninger. Maleriet er bygget opp med flere tynne laseringslag med akryl på lerret.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024