Til Dovre faller - Atelie

Til Dovre faller

Includes 5% art tax

Size80 × 100 × 3 cm
Medium
  • Painting
Year2024
Maleriet viser en stormfull relasjon. Tittelen har en dobbeltbetydning. Den mest innlysende er nok betydningen «Til evig tid», mens den andre, mer subtile betydningen har med drovre-trusa til herremannen å gjøre. Teknikkene som er benyttet her er blant annet teksturpaste, lagvis med tynne laseringer, bronsespray og pendulum painting.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024