Oscar & Peter: Det er lite som skjer her. Noen mennesker sitter på benkene og noen gråmåker skriker. - Atelie

Oscar & Peter: Det er lite som skjer her. Noen mennesker sitter på benkene og noen gråmåker skriker.


Size30 × 21 cm
Medium
  • Other
Year2021
Håndtegnet kart av kunstnerduoen Oscar & Peter Digital trykk Skulpturtriennalen 2021 Fra å være et kulturlandskap for 100 år siden, ble Carl Berner i Oslo til en moderne bydel i løpet av 30- og 40-tallet. Carl Berner er igjen i endring, og med Carl Berner Plass som en kjerne, har det gått fra å være et utdatert og tungt trafikkert knutepunkt, til å bli et stadig mer attraktivt boligområde. Men hva finnes mellom bussene og trikkene, i bakgården til grønnsakshandleren, i de små og store parkene og oppholdsrommene mellom blokkene? Og finnes det fortsatt noe som fantes før denne lille uoffisielle bydelen, ulike konstanter, som for eksempel et tre eller en fjellknaus, som har vært med på prosessen og sett hele endringen av dette landskapet? Med dette stedsspesifikke verket har Oscar & Peter tatt utgangspunkt i observasjoner, undersøkelser og tanker i landskapet rundt Carl Berner. De har tatt i bruk sine egne kropper og sanselighet for å skape nye relasjoner med både den ubearbeidede og bearbeidede naturen som finnes her. Det de har sett, smakt, hørt, følt og tenkt har blitt dokumentert med fotografi, tekst og skisser, som presenteres som midlertidige installasjoner i form av informasjonstavler plassert rundt i byrommet, og som et kart. Arbeidet er laget med støtte fra KORO. Oscar Hagbard og Peter Dean har jobbet sammen som den svensk-norske kunstnerduoen Oscar & Peter siden 2013. Deres kunstnerskap går hovedsakelig ut på å utforske menneskers forhold til resten av naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. Oscar Hagbard er i utdannet kunstner og landskapsviter, og er spesialisert på å se samspillet mellom økologi, geologi og kulturhistorie i et landskap. Peter Dean er utdannet kunstner og har et stort engasjement for kunstformidling og natur- og dyrevernsaktivisme. Kjøper betaler for frakt.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024