Oljesøl - Atelie

Size42 × 59 × 2 cm
Medium
  • Drawing
Year2022
Fra utstillingen "det gikk ikke over" / HosArne 28.02.23 - 05.03.23 "-utstillingen har blitt til i denne pandemi tiden som rene refleksjoner. Utstillingen er skisser fra 2021 malt opp som malerier i 2022. Jeg ville at skissene skulle få bli originaler i sin rette form, og det er derfor gjengitt så oppriktig som mulig uten å være låst til å kopiere. Utstillingen bestod av 135 arbeider. Dette er en videreføring av utstillingen "dette går aldri over" fra januar 2022 sammen med AceOslo.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024