Keramisk faktaopplysning (bok) - Atelie

Keramisk faktaopplysning (bok)


Size26 × 20 cm
Medium
  • Kunstnerbøker
Year2021
Boken Keramisk faktaopplysning tar for seg den lave andelen kvinnelige kunstnere i kunstsamlinger generelt, og i Nicolai Tangens samling spesielt. I 2020 ble kunstner Marthe Elise Stramruds skulpturelle verksserie ved samme navn stilt ut ved Sørlandets Kunstmuseum. Der inngikk den i en utstilling hvor samtidskunstnere ble invitert til å gå i dialog med Tangen-samlingen, som gjerne beskrives som verdens største samling av nordisk modernistisk kunst. Stramrud fant ut at bare rundt 10% av de 3000 verkene i samlingen var laget av kvinnelige kunstnere. Som en reaksjon på skjevfordelingen begynte hun å sette sammen en liste over kvinnelige modernister som hun mente kunne vært representert i samlingen. Resultatet ble 76 kunstnere. Deretter «oversatte» hun de neglisjerte kunstnerskapene til hver sin figurin i glasert keramikk. Verket besto til slutt av 76 skulpturer. I boken Keramisk faktaopplysning finner vi de 76 skulpturene, sammen med referansebilder av verk og presentasjoner av de 76 modernistene fra Stramrud liste. I tillegg til bilder av de 76 keramiske figurene side om side med de 76 kunstverkene figurene er inspirert av finner man biografien de 76 kvinnelige kunstnerne samt tekster skrevet av Agathe Wara, Rhea Dall, Marianne Zamecznik, Hilde Mørch, Live Drønen og Marie Hallandvik Hortemo. Om boken Marthe Elise Stramrud (red.) Keramisk faktaopplysning Formgivning av Parabol Studio Forlaget Uten tittel ISBN 978-82-93502-43-2 Innbundet, 224 sider Kr. 399 Språk: Norsk og engelsk

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024