Disse Blomstene Visner Aldri (no 25). - Atelie

Disse Blomstene Visner Aldri (no 25).

Includes 5% art tax

Size48 × 60 × 2 cm
Medium
  • Fotografi
Year2017
Den fotografiske serien "Disse Blomstene Visner Aldri" er produsert spesielt for Sunnaas Sykehus i forbindelse med en utsmykning i 2017. Opplaget er på 5+2 hvorav 2 av dem er på Sunnaas og ytterligere 3 er dermed til salgs. Motivene er ulike skulpturelle komposisjoner eller stilleben. Hverdagsobjekter som en drikkeflaske, en svamp eller en plante løsrives fra sin vanlige sammenheng, og settes sammen i kombinasjoner som fremstår vare og humoristiske. Komposisjonene avslører hverdagsobjektenes iboende potensial til å opptre både som arkitektur, figur, landskap eller fantasifulle vesener. Bildene har en særegen intimitet som gjør at vi som ser dem mister opplevelsen av objektenes dimensjon, noe som igjen gjør oss oppmerksomme på tekstur, form, lys og skygge. Bilde nr 2 viser hvordan fotografiet er produsert: En C-print er montert mellom 2 tynne plexiglassplater (en teknikk kalt Facemount).

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024