closer than ever - Atelie

closer than ever

Includes 5% art tax

Size9 × 17 cm
Medium
  • Sculpture
  • Textile
Year2020
frå serien "Words to occupy your hands while walking" Objekt for hand Frihands maskinbroderi nervøs chenille, polyestertråd, skumgummi «Words to occupy your hands while walking» (2021) er ein serie på seks tekstilobjekt i målestokk til handa, broderte med kvar sin tekst om tid, omforming, repetisjon, tankar. Som performativ handling og kunstnarisk metode framhevar dette intimiteten mellom handa og objektet, og orda vert eit slags anker for tankane. Prosjektet er dokumentert gjennom fotografi og tekst, og fins samla i ein publikasjon ved same navn.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024