Komposisjon r - Atelie

Komposisjon r

Includes 5% art tax

Size42 × 37 × 2 cm
Medium
  • Painting
Year2022
I serien Komposisjoner jobber jeg med fargene i forhold til ulike flate-størrelser, og fargenes plassering i billedflaten. Jeg er opptatt av å finne fargenes optimale kontraster, og varierer billedelementenes størrelse og plassering for å skape harmonier, dynamikk, bevegelse og rytme. Alle bildene har et transparent element sentrert i billedflaten. I det transparente får jeg gjentatt de valgte fargene i en annen del av spekteret, og effekten blir en form for koloristisk flerstemthet. Min framgangsmåte er å først utarbeide bildene digitalt, som vektorgrafikk, der jeg skrur meg fram til fargenes klang og samspill. Deretter begynner prosessen med å blande hver enkelt farge, så presist som mulig, med utgangspunkt i skjermbildet. Jeg maler med palettkniver, som kun etterlater subtile spor på overflatene.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024