Naturens dråper - Atelie

Naturens dråper

Includes 5% art tax

Size100 × 100 × 5 cm
Medium
  • Painting
Year2018
Akryl på lerret Kunst for meg handler om å frigjøre seg fra virkeligheten gjennom egne verdier og samtaler med verket. Hver enkel form skal fortelle en historie gjennom fordypningen av det jeg gjør. Det organiske utrykke som finnes i naturen er en stor inspirasjon for meg, det handle om å se det andre ikke ser med det blotte øyet. Verkene balansere et sted mellom abstrakt ekspresjonisme og det naturalistiske der jeg ønsker å få frem en samtale mellom begge i verken mine. Det autonome skal skapes gjennom bevisste penselstrøk i samarbeid med fargebruken og samtidig skal balansen mellom to epoker sammen spleises i en enhet. Farger er essensielt for meg for å skape et godt bilde gjennom flere prosesser. Her kommer også teori inn som jeg mener er en viktig del av det å kunne skape et godt bilde, altså fargelære som skal kontrolleres gjennom hele veien for å skape et godt verk. Å tilegne seg teori gjennom det å kunne komponere er noe jeg jobber med hver dag og er for meg en svært viktig del av det å kunne få lov til å utvikle meg i den retningen jeg ønsker. Det handler om samtaler med verket du skaper der jeg lærer å se på ulike måter gjennom læring og samtidig være åpen for utvikling på tvers av de ulike stilartene man faller under. Da Bildene mine er temabaserte er det viktig for meg å ikke låse meg fast i en stilart altså ha en rød tråd jeg følger der utgangspunktet er natur som er et svært bredt tema. Min maleprosess bygger på erfaring og perfeksjonist som jeg er skal alt være tilrettelagt i en prosess der jeg skal ha orden rundt meg, altså ryddig og oversiktlig slik at det er minst mulig forstyrelser. Da blir hovedfokuset mitt på verket og det er da jeg er fokusert til å gjøre en god jobb. Som billedkunstner er dette kjernen i å skape et godt bilde. Det handler om at verket skal bli en del av meg gjennom en skapende prosess der jeg har en dialog med det og ikke minst være i ett med selve arbeidet du gjør slik at du da kan drømme og vandre i en verden som kun er der for deg. Jeg har jobbet med ulike stilarter gjennom mange år har utviklet meg til å forstå bedre på hva jeg skal jobbe med og hvorfor jeg ønsker å jobbe med den type maleri jeg gjør i dag. For meg handler det om innsikt og dybde i billedspråket der man søker etter trygghet i det man gjør. Hvert enkelt penselstrøk skal ha en betydning gjennom en prosess når man komponerer et verk. Det siste året har maleriene mine gått mer over til abstrakte landskap der perspektiv og dybde ha vært en pådriver for meg gjennom min utvikling. En av hovedgrunnen til dette er nok fordi jeg ønsker gjenkjennelighet fra naturen gjennom egen tolkning. Det er derfor viktig for meg å beholde dette utrykket som en slags bærebjelke for videre utvikling. Alt handler om å abstrahere de ulike elementene i naturen slik at de til en viss grad kan være gjenkjennelige for publikummet. Så avslutningsvis! Av ren nysgjerrighet vil utrykket mitt forandres hele tiden da jeg alltid vil være på en reise i den kreative verden og det er da naturlig at jeg ønsker å prøve ulike medier for å teste min kreativitet gjennom tenking og utvikling. Mange av verkene mine er store men den siste tiden har jeg begynt å jobbe i noe mindre format slik at de kan henge i private hjem. Mange av bildene kan også passe fint inn i institusjonen kantiner kontorer skoler eller andre større bygg. Jeg selger mye til bedrifter også så det er bare å ta kontakt med meg angående salg og utleie av bildene Det hadde vært veldig hyggelig om du vil følge meg på facebook og Instagram Jeg flytter inn i større atelier I løpet av sommeren 2023 Jeg kan treffes på 45 03 401 7 Mvh Joackim Schou Dahle Nettside https://joackim-schou-dahle.pixels.com Nettside https://www.instagram.com/joackim_schou_dahle_

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2023