Reduksjon nr 4 - Atelie

Size30 × 30 cm
Medium
  • Prints
Year2017
Hver furufinérplate har en unik struktur basert på årringene i treet det kom fra. Årringene fungerer som målenheter for tiden treet har levd, men blir først synlige dersom man feller treet, og dermed avslutter tidsforløpet samtidig. Ved å skjære ut treplatenes mønster i vertikale, mekaniske bevegelser for hånd, kontrasterer det digitale uttrykket med de naturlige, dynamiske årringene. Videre er mønsteret i tresnittet oversatt og transformert til lyd via musikkprogramvare. Nedlastningslink til lydfil følger med trykk.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024