6 blad av en trøndersk sensommerdagbok - Atelie

6 blad av en trøndersk sensommerdagbok

Includes 5% art tax

Size133 × 64 × 3 cm
Medium
  • Maleri
Year2019
Assemblage bestående av seks oljemalerier fra Steinkjer-traktene

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024