Ansamling - Atelie

Ansamling

Includes 5% art tax

Size17 × 800 × 17 cm
Medium
  • Other
  • Sculpture
  • Textile
Year2018
Ansamling hører til en serie stedssensitive skulpturelle tegninger som går i dialog med arkitektoniske elementer og rom gjennom sin form, bevegelse og fremstillingsmetode. I prosess og produksjon står repetisjon, uendelighet og transformasjon i sentrum. Under skulpturell utforming og i installering søker jeg spor i arkitektur og miljø etter tidligere aktivitet, bevegelse og produksjon, for å skape verk i skjæringspunkt mellom natur, industri, kropp, historie og kultur. Foto: Kjell S. Stenmarch

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024