Gerhard Isachsen - Atelie

Gerhard Isachsen

Includes 5% art tax

Size16 × 9 cm
Medium
  • Video
Year2015
Video (med lyd) Varighet: 00:04:37 Tema: Gerhard Isachsen er en tidligere jurist, som var svært ansett og høyt respektert. Han var svært punktlig, og alltid pen i tøyet. De siste årene har han beveget seg i en tidsflyt mellom nåtid og ulike perioder i sitt levde liv samtidig. Gerhard Isachsen har demens.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024