Pauseromsplakat - Atelie

Size30 × 40 cm
Medium
  • Prints
Year2020
Risotrykk på 170 g papir, fra Pauseromsplakater, en solidaritetsaksjon fra kunstnere til sykepleiere. 60% av summen går til Leger uten grenser

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024