Simen Langeland - Atelie

FRA ATELIERET

Simen Langeland

Tegning, akvarellmaling

Tegning har alltid vært en måte for meg å kommunisere observasjoner og erfaringer på en rikere måte enn gjennom tekst og tale. Jeg bestemte meg for å følge kunstnerveien etter at jeg kom inn på kunsthøyskolen i Bergen. Det var i løpet av studietiden min her at jeg fikk bekreftelse på at dette var noe jeg kunne med tiden mestre.

Arbeidsprosessen min kan som regel deles inn i 4 faser, hvor den først er blyanttegning og skissering. Deretter går jeg over motivene med blekk eller filttusj. I denne fasen blir streken i tegningene mine stilisert og mer detaljert. I den nest siste fasene jobber jeg med ulik grad av fargelegging, mens jeg i den siste fasen fokuserer på skyggelegging av motivene. Nesten alle maleriene mine er utført på akvarellpapir, med akvarell, fargeblyant, blekk og tusj som medium. Jeg jobber også med bestillingsoppdrag og utsmykninger på vegglater. Prosessen består da av tegning på vegg og påfølgende akrylmaling som fargelegging.

Oppstigning, akvarellmaleri 69x90cm // Decay, akvarellmaleri 80x50cm
Bakgrunnen og tankene jeg har bak maleriene mine, har rot i trangen om å drømme seg vekk fra dagens samfunn — som ofte virker overfladisk, oppjaget og tømt for dypere mening

Jeg henter inspirasjon fra filosofi, litteratur, film og samtidens nyhetsbilde. I verkene mine kombinerer jeg erfaringer og tendenser fra samtiden med referanser til ulike kulturer og mytologier. Bildene mine viser ofte mytologiske og drømmeaktige motiver som har en løs forankring til samtidens verdensbilde. Bakgrunnen og tankene jeg har bak maleriene mine, har rot i trangen om å drømme seg vekk fra dagens samfunn — som ofte virker overfladisk, oppjaget og tømt for dypere mening. Jeg bearbeider disse drømmene med erfaringer og refleksjoner i prosessen av å gi dem en form på papiret.

Mytologien presentert i verkene mine appelerer til beskuerens nysgjerrighet, fremmedgjøring og gjennkjenelse. Jeg ønsker å få frem en fascinasjon og interesse hos den som ser på verket gjennom den kontinuerlige oppdagelsen av nye elementer og motiver man ikke har lagt merke til før.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022