Marit Tunestveit Dyre - Atelie

FRA ATELIERET


Marit Tunestveit Dyre


Marit Tunestveit Dyre er en av flere kunstnere som deltar på B-open helgen 26. - 27. september. Hun har atelier i Bergen Ateliergruppe (BAG), som hun deler med flere av sine kollegaer. Vi tok en rask prat med Marit om hvordan det er å være kunstner i Bergen og hennes tanker rundt det å være en del av et atelierfellesskap.Med livet på ryggen, observasjonsfoto, 2017. Foto: Marit Tunestveit Dyre
Hva jobber du med for øyeblikket?

- I skrivende stund har jeg akkurat avsluttet et arbeidsopphold i regi av Norske Tekstilkunstnere på gården Søndre Green hos Kristin Lindberg sammen med tekstilkunstnerne Hilde Frantzen, Marius Molvær og Ann Karin Jortveit. Jeg har i flere år vært tiltrukket av flagg, og med en flaggstang tilgjengelig, har jeg forsøkt å fange lyden av bevegelsene til flagget. Jeg har også filmet bevegelsene i et norsk flagg og et green screen-flagg uten helt å vite hvor dette kommer til å ta meg.

- Parallelt sitter jeg på et stort bildearkiv fra et lengre arbeidsopphold i Barcelona som jeg kontinuerlig arbeider med. Bildematerialet er tilknyttet min interesse for tekstil og det jeg ser på som en utvidet bruk av tekstil i ulike sosiale, kulturelle, økonomiske, urbane og politiske kontekster. Jeg arbeider nå med å kategorisere og analysere bildene, finne koblinger og utforske i hvilket format og i hvilken form bildene skal presenteres i.

Foto: Marit Tunestveit Dyre

Hvordan vil du beskrive kunsten du lager?

- Det beror på tankene, ideene mine og eller prosjektene jeg til en hver tid jobber med. Jeg arbeider ikke innenfor et spesifikt interessefelt eller uttrykksform, men beveger meg mellom flere. Jeg finner inspirasjon gjennom å observere verden, på nært hold og på avstand, i dialog, i ord, i selvopplevde situasjoner, gjennom samspill og i spørsmålene som oppstår i møte med det som for meg er nytt, det som trigger og eller fascinerer. Jeg er opptatt av mellom menneskelig relasjoner, hvordan vi samhandler og kommuniserer med hverandre: privat, nasjonalt og globalt.

- I arbeidene mine reflekterer jeg over det nære, men samtidig er spørsmål tilknyttet menneskeverd, innvandring, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske verdisystemer og hierarkier, til utveksling av kunnskap bakenforliggende triggere. Jeg har en tendens til å bli tiltrukket av uttrykksformer og tema som er utenfor både min kjennskap, kunnskap og komfortsone. De seneste årene har arbeidene mine blitt presentert som observasjonsfoto, som flagg, i tekstform, som skulptur og eller som performance.

Detalj fra Tunestveit sitt Atelier. Foto: Marit Tunestveit Dyre

Hvordan er det å være kunstner i Bergen?


- Det er bra å være kunstner i Bergen. Byen er geografisk liten, men det er ekstremt mye som skjer her. Noe som gjør at en kan hente masser av inspirasjon og kunnskap mellom de syv fjell - samtidig som er det mulig å trekke seg tilbake å jobbe fokusert. Vi har en kommune som støtter kunstnere og den kreative scenen. Vi har en utdanningsinstitusjon som tiltrekker seg unge spirer fra inn og utland, og som ofte velger å bli værende og dermed fargesetter de byen vår.

- Jeg selv opplever kunstnermiljøet som åpent, inkluderende og lite hierarkisk. Vi kunne med fordel hatt flere visningssteder for lokale kunstnere for det er mye spennende som ikke får plass. Samtidig kan byen bli litt «trang» så da er det godt å vite at verden «utenfor» ikke er så langt unna.


Hvordan vil du beskrive din arbeidsplass (BAG)?

- Atelieret mitt er på ca 12 kvm. Jeg har utsikt mot Fløyen og kontainerhavnen, hvor det visuelle landskapet er i kontinuerlig endring. Foran vinduet har jeg et tegnebord arvet fra faren til en gammel flamme. Ved siden av godstolen har jeg et langt arbeidsbord hvor flere tanker og prosjekter kan jobbes med samtidig. Jeg har arvet to store kork-tavler fra min gode venn og kunstnerkollega Kiyoshi Yamamoto som aktivt brukes for å holder «orden» på allslags inputs. Jeg har bøker, utstyr og litt for mye materialer etter år med «hamstring».

Marits fascinasjon for flagg gjenspeiles i detaljene. Foto: Marit Tunestveit Dyre

Hvordan er det å være en del av et atelierfellesskap?


- Det er mange positive aspekter ved å være del av et kunstnerfelleskap. En har likesinnede kolleger rundt seg som en deler sine prosesser og arbeidshverdag med.
En blir i større grad del av en kunstfaglig dialog og det er inspirerende å få ta del i kollegaers kunstneriske prosesser og spørsmålsstillinger. Bergen Ateliergruppe har vært etablert i litt over et ti år nå og gjennom årenes løp har vi opparbeidet oss prosjektrom, treverksted og vi har tilgang en solid verktøy-park. Prosjektrom og verksted muliggjør at ideer kan materialiseres, testes ut og eller blåses opp i format ved behov. Noe som hadde vært vanskeligere, dyrere og ikke minst mindre miljøvennlig om jeg som enkeltkunstner skulle ha alt av utstyr selv.


Kan du nevne en kunstner du mener publikum burde besøke under B-open?

- For ikke å favorisere en kunstner så deler jeg fire navn: Arne Rygg (interresant kunstner og tenker), Elin Brissman (elsker hennes malerier!), Stacy Brafield (inspirerende kunstner på så mange vis), og Katrin Rusten (nytt navn som jeg gleder meg til å sjekke ut).

Marit og resten av gjengen i Bergen Ateliergruppe åpner dørene sine for publikum søndag 27. sepember.Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024