Maria Brinch - Atelie

FRA ATELIERET

Maria Brinch

Tekstil, veggtepper, maleri, skulptur, smykker

Maria på sitt atelier i Mariboesgate 11. Foto: Atelier

Mine veggtepper er basert på overmalte fotografier på ull eller bomull, og mine malerier på papir er ofte utarbeidet med en skulpturell antydning – der arket er males på begge sider.Felles for mine arbeider er tilhørigheten til både klassiske prydtekstiler og vår samtids digitale oppsamling av levd liv, og mine arbeidsmetoder preges av repetitive undersøkelser av ulike meningsdimensjoner i brettede materialer. Å brette et gitt utgangspunkt, materielt eller emosjonelt, innebærer for meg å vende fullstendig om, å frigjøre plass, og er en aktiv metode for å notere ned en historie.

Å brette et gitt utgangspunkt, materielt eller emosjonelt, innebærer for meg å vende fullstendig om, å frigjøre plass, og er en aktiv metode for å notere ned en historie.

Tekstilen med printede fotografier males og brettes til veggtepper, skulpturer og bruksobjekter. Alle smijernsstenger utformer jeg i samarbeid med smed Henning Larsen fra Skogheim Smie. Tematisk dreier mine prosesser seg omkring håndverket som kroppsspråk og dens henvendende mimikk på tvers av ressurser og kulturer.

Jeg praktiserer disse undersøkelsene, eller rettere sagt; omgir meg med disse spørsmålene, i samarbeid med mindre miljøer i både Yangon (Myanmar) og Kampala (Uganda), der håndverkets naturlige sosiale aspekt åpner rom for deling av personlige og politiske erfaringer, samt samtidsaktuelle fortellinger om forutsetninger, ressurser, drømmer og tro.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024