Klara Pousette - Atelie

FRA ATELIERET

Klara Pousette

Jag tar utgångspunkt i det textila hantverkets kvinnopolitiska symbolvärde. Valet av broderi som teknik i mina arbeten kommer bland annat från hantverkets historia som kvinnosyssla. Kvinnlighet och broderi blev så tätt förknippade att man använde broderiet som verktyg för att beskriva hur feminin och dygdig en kvinna var.

Jag vill i mina arbeten skapa en kontrast mellan broderiet och innehållet i verket, som ofta handlar om kvinnlighetens baksidor.

En kvinna som tyst satt och broderade var en god kvinna. Jag vill i mina arbeten skapa en kontrast mellan broderiet och innehållet i verket, som ofta handlar om kvinnlighetens baksidor.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024