Hanne Grieg Hermansen - Atelie
FRA ATELIERET TIL

Hanne Grieg Hermansen

Hanne i sitt atelier i Kjelsåsveien 145 i Oslo. Foto:Atelier

Jeg arbeider med tegning primært basert på fotografi, der teknikken og tidsbruken er en viktig del av uttrykket. Formalt jobber jeg hovedsakelig med rene blyanttegninger, samt mer skulpturelle tegnebaserte arbeider. Jeg liker det enkle i materialene papir og blyant, det umiddelbare og direkte uttrykket blyanten gir, selv om det visuelle uttrykket kan være både mettet og komplekst. Innenfor relativt stramme rammer forsøker jeg å ha variasjon både i format, form, teknikk og montering.

"Tematisk dreier arbeidene seg ofte om forholdet mellom mystikk og teknikk, der samspillet mellom lys og mørke står sentralt også i det formale."
Solnedgang ved Fagerholt, 80x120cm, kr 77 700,- // Soloppgang ved Fontainebleau, 100x140cm, kr 86 100,-

Tematisk dreier arbeidene seg ofte om forholdet mellom mystikk og teknikk, der samspillet mellom lys og mørke står sentralt også i det formale. Jeg er interessert i hvordan det fototekniske ofte kan komme i veien for motivet som er ment fotografert, hvordan dette gjør nærværet av fotografen til det egentlige motivet. Jeg undersøker forholdet mellom å betrakte og å bli betraktet, å være tilstede og samtidig ikke være det, samt virkemiddelbruk og hvordan disse virkemidlene fungerer løsrevet fra den konteksten den originalt er tenkt brukt i.

Jordslag, 58x44cm, Tegning, Pris: 25200,-

Fra Gállogieddi, 35x28cm, Tegning, Pris: 19 950,-

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024