Cato Løland - Atelie

FRA ATELIERET

Cato Løland

På Catos atelier i Bergen Foto: Atelier

Min viktigste strategi i mitt kunstnerskap er å holde prosessen vidåpen og være i den så lenge som mulig, helst frem til dørene åpner. Jeg lager aldri skisser eller planlegger neste steg, derimot jobber jeg direkte med- og på materialene, legger til eller tar bort, og vurderer hele tiden med blikket om det komposisjonelle sitter.

Det handler om å omfavne det som oppstår underveis og stole på at det er bra.
Moving Matter, silketrykk. 69x93cm Opplag på 10. Selges enkeltvis til 5 880 kr

Det kan ta mange dager og uker eller det kan oppstå på noen sekunder. Det handler om å omfavne det som oppstår underveis og stole på at det er bra. Jeg vil at denne åpenheten i prosessen også skal komme til syne i arbeidene mine og på den måten legge til rette for personlige betraktninger kontra to strek under svaret.

Cato på sitt atelier i Bergen. Foto: Atelier

Cato har separatutstilling på Kongsberg Kunstforening 1. mars - 1. april 2019

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024