Aurora Solberg - Atelie

FRA ATELIERET

Aurora Solberg

Aurora på sitt atelier i Bergen Foto: Atelier

Når jeg jobber med maleri er kroppen, tanken og materialene hele tiden i kontakt med hverandre. Det er som en dans eller en dialog, der erfaringen, smaken og kunnskapen min spiller inn uten at jeg tenker på det i særlig grad. Malingen får bevege seg fritt på arket, før jeg lar blikket finne former som jeg jobber videre med.

Jeg prøver å ikke tenke på at det skal se ut på en spesiell måte, men fokuserer på malingens tekstur og viskositet, bevegelse og fysiognomi.
BIOTOP (MOSE) 2018, 56x76cm, Maleri, Kr 7 455,-

Andre ganger tar maleriet en annen vei og jeg forholder meg direkte til det som skjer fysisk i maleriet. Jeg prøver å ikke tenke på at det skal se ut på en spesiell måte, men fokuserer på malingens tekstur og viskositet, bevegelse og fysiognomi.

"Och skogsblommorna kledte marken" #17, maleri, 18x13cm, Kr 3 360,-

Jeg stiller meg selv praktiske spørsmål: hvor tykk må malingen være for å festes på glasset eller papiret, men fremdeles renne? Hvor mye pigment trenger jeg for å få en klar farge? Vannmaling har en egen måte å åpenbare pigmentenes farger, bevegelser og strukturer, som gjør at jeg kan eksperimentere fritt og spontant

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024