Ane Landfald - Atelie
FRA ATELIERET

Ane Landfald

Tegning

Ane i sitt atelier I Oslo. Foto: Atelier

Jeg jobber med tegning – hovedsakelig i blyant på papir, og tekst. Naturens sykliske bevegelser og materielle forandringer er det visuelle og tematiske utgangspunktet for alle mine arbeider.

Jeg jobber med forflytninger i naturen. Jeg er spesielt opptatt av to områder som endres av naturkreftene: landskapet, og spor etter mennesker. Ofte har arbeidene en intern bakgrunn i faktiske mennesker som har forsvunnet i naturen: på havet, i skogen, eller i leirras. Jeg er opptatt av forholdet mellom menneskets korte erfaringshorisont og en natur som kan bruke millioner av år på endringsprosesser.

u.t - 200x150cm, tegning, 2015, pris: Kr 52 400,-
Jeg er opptatt av forholdet mellom menneskets korte erfaringshorisont og en natur som kan bruke millioner av år på endringsprosesser.

Formatene på tegningene spenner fra postkortstørrelser, til dimensjoner som overgår menneskekroppens fysiske størrelse. Motivene viser rom, gjenstander, landskap og overflater i tilsynelatende bevegelse eller endring.

Jeg er opptatt av at alt i tegningen beskrives med samme overflate, om det så er skygger eller tekstiler eller naturelementer. Jeg liker ikke ubehandlede flater, og er opptatt av at også de partiene i tegningene som oppleves som helt sorte skal ha en tekstur eller angi en retning eller bevegelse.

Uten tittel, 32x23cm, tegning, 2016, pris: kr 4725,-
Uten tittel, 32x23cm, tegning, 2016, pris: kr 4725,-

Tegningene befinner seg ofte et sted mellom figurasjon og abstraksjon, mellom noe landskapsaktig og urbant, og antyder steder og landskap som kan virke fremmede og gjenkjennelige på samme tid.

Jeg bygger opp tegningen lagvis. Jeg tegner over hele motivet i flere omganger, og stanser ikke før billedrommet er nesten helt sort og i ferd med å forsvinne, eller gro igjen. Som en form for undereksponering. Jeg ønsker at billedrommet skal være tvetydig: at tegningen delvis viser – og delvis skjuler, motviet på samme tid.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024