År seks hundre millioner og søtten etter det første primitive kretsløpet - Editions - Atelie
Andrea Bakketun

År seks hundre millioner og søtten etter det første primitive kretsløpet, 2020

Størrelse:
76 × 56 cm
Pris:
kr 2 900 eller kr 290/mnd
Silketrykk, opplag: 30
© Atelie 2022