Pytt #3 - Atelie

Size60 × 70 × 1 cm
Medium
  • Fotografi
Year1999
Analogt multiprosess fotografi av en vannpytt sett fra undersiden

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024