Tsolis, Yola Maria - Atelie

Tsolis, Yola Maria

Fotografi, Tekstil, skulptur og installasjon.

Ved bruk av abstraksjon undersøker Yola Maria Tsolis hvordan gitte forventinger til tid og rom påvirker måten vi opplever omgivelsene rundt oss. Visualitet og persepsjon, mellomrommet mellom to-dimensjonalitet og tre-dimensjonalitet, og der det konkrete bildet møter den abstrakte geometrien er underliggende temaer for den kunstneriske undersøkelsen. Til dette arbeidet bruker Tsolis primært tekstile elementer og fotografi. Tekstiler er allerede vevd opp i en x- og y-akse, og danner noe mykt, som igjen kan formes i strenge geometriske strukturer, ved hjelp av en systematisk bretteteknikk, som kalles tesselering. Kombinasjonen av tesseleringen og fotografiet abstraherer reproduksjonen, der noe av bildet trer frem, mens annet blir systematisk skjult i foldene i tekstilet. Arbeidene er ofte in-situ konstruksjoner, der iakttakelsen i seg selv blir sentral. Både metoden og det visuelle ved arbeidene preges av systemer og repetitive handlinger. Inspirert av natur og geometri, får arbeidene hennes med tekstile tesselasjoner og fotocollager en selvorganiserende struktur. I tillegg til egen praksis jobber hun med kunstnergruppen Svartjord.

Adresse

Tordenskiolds gate 63, 3044 Drammen, Norge
© Atelie 2022