Trine Lindheim - Atelie

Trine Lindheim

Grafikk, maleri og objekter

Trine Lindheim www.trinelindheim.no kommer fra Nøtterøy, bor og arbeider i en av kunstnerboligene på Ekely i Oslo. Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Statens Kunstakademi og Pedagogisk utdannelse for kunstnere ved Høgskolen i Oslo. Trine Lindheim arbeider med grafikk, maleri og objekter. Med formale virkemidler strekker hun seg mot det poetiske og estetiske, der det eksistensielle kan komme til uttrykk. Bildene framstår som resultat av en renselsesprosess med reduksjon og forenkling av form, forestillinger fortettet til symboler og metaforer. En frukt av denne prosessen er et renere poetisk uttrykk, som bare møter en i den gjennomarbeidete forenkling. På grensen mellom drøm og virkelighet. Bildenes essens ligger her, i poesiens grenseland. Utdrag av dr.art..Frank Høifødts essay om Trine Lindheims arbeider. Trine Lindheim dyrker begrensningens kunst, uten å fornekte friheten. Frodighet og forenkling er stikkord for et mangfold av stiler og teknikker, der kunstneren utnytter materialer og naturlige prosesser på sin egen måte. Det dreier seg om tresnitt, maleri, originale dyptrykk og ulike objekter. Stilmessig forenkling og nærhet til materialer og prosesser er særlig slående i tresnittene. Bilder og gjenstander gir mening uten fasit, og de er visuelt tiltalende – i pakt med naturens egen estetikk. Det er ikke ensbetydende med å være en livsfjern skjønnhetsdyrker. Et bakteppe for mange av kunstnerens arbeider er vår blinde omgang med planetens sårbare liv og luft, land og hav. Vi aner også sorgen over tapt natur og en uro for vår felles fremtid. Naturens skjebne er vår skjebne. Motiver kretser poetisk om livets skjønnhet og skjørhet, menneskets forhold til sine omgivelser, til seg selv og hverandre. Flere naturmotiver kan også leses som psykiske prosesser og eksistensielle dilemmaer. I sum dreier det seg om en visuell verden der et insekt og en stjernehimmel er like verdige og tankevekkende motiver, ikke minst fordi en gjennomgående flertydighet åpner for andre perspektiver enn de opplagte. " Dette er den kosmiske og eksistensielle konteksten for mange av Trine Lindheims arbeider. Isteden for å lukke øynene, resignere eller hengi seg til destruktiv nihilisme, spiller hun på lag med "det späde livet", og finner håp i mennesket selv. Kunstneren bruker gjerne finér, som har tydelig mønster i langveden. Det gir virkninger som kan minne om Edvard Munchs kjente bruk av treets egen struktur i mange tresnitt. Tematiske ekko av den gamle mester kan også anes i enkelte motiver, uten at dét lar seg forklare med det faktum at Trine Lindheim holder hus i en av kunstnerboligene på Ekely, anlagt på det som var Munchs eiendom. Sentrale elementer i tresnittene er mennesker og dyr, trær og – egg. Tematikken kretser igjen om vårt forhold til naturen og våre medskapninger, til oss selv og våre medmennesker – med ensomhet som ett aspekt. Trær spiller i utgangspunktet en viktig rolle i mange kulturer, ikke bare materielt, men symbolsk og rituelt. Vårt mytiske og opplevde slektskap til treet synes å være et universelt fenomen, som også Munch har gitt et poetisk uttrykk: «Mennesket er et Træ der har revet sine Rødder løs fra Jorden». “Flere trær er skåret ut på lignende måte; noen med egg som kompletterende element. Treet kan leses som det gamle, sterke og trygge, i kontrast til eggene, som er ferske og sårbare. Tittelen «Drømmen om vinger» peker på uante muligheter som snart skal forløses. Egget er et ubeskrevet blad, ren ‘potensialitet’ – og samtidig et bilde på menneskets grensesprengende drømmer. “ I tresnittet “Brobyggeren” synes figuren å strekke og tøye seg til bristepunktet for å «holde ting på plass» og forhindre en katastrofe. Det kan assosieres til et truende sammenbrudd i naturen, til spenningen mellom nasjoner og fraksjoner, eller til mer hverdagslige utfordringer – som å våge en samtale over en ideologisk eller personlig avgrunn.” www.FrankArt Siden debuten på Unge Kunstneres Samfunn i 1985 har hun hatt separatutstillinger bl.a. i Kunstnerforbundet i Oslo, Hå gamle prestegård på Jæren, Galleri Norske Grafikere i Oslo, Nordnorsk Kunstner-sentrum i Svolvær, Ålesund Kunstforening, Trondheims kunstforening, Moss Kunstforening og Lillestrøm kunstforening. I tillegg har hun deltatt på flere kollektive mønstringer, som Høstutstillingen og Østlandsutstillingen samt mange internasjonale grafikk-biennaler. Hun vant 1. pris ved biennalen i Gorizia i Italia. I 2017 deltok hun i utstillingen Norske grafikere arrangerte i Hubei Art Museum i Kina. Lindheim er innkjøpt av bl.a Museet for samtidskunst nå Nasjonalmuseet, Norsk Kulturråd, Statens Konstråd i Stockholm, Regjeringsbygget, Bergen kommune og Oslo Kommunes kunstsamlinger.

Adresse

Jarlsborgveien 42, 0379 Oslo
© Atelie 2022