dEFINISJONSMAKT - Atelie

Size17 × 27 cm
Medium
  • Annet
Year2015
Boka er utgitt på tAt publishing, Stavanger, og inngår som et element i kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT. Kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT diskuterer gjennom forskjellige kunstneriske og tematiske innfallsvinkler, men med kråka som ledemotiv, definisjonsmaktens vesen og betydning i Vesten i dag. En av innfallsvinklene er publikasjonen, som har fått tittelen dEFINISJONSMAKT. Den består av seks tekster i en antologi og verksmateriale. Med unntak av Haraldseth bruker forfatterne den samme åpningen, kråka, som utgangspunkt for diskusjonen om definisjonsmaktas betydning innenfor sentrale sfærer i samfunnet. Den dokumentariske delen består av fotografier fra både den kunstneriske arbeidsprosessen og utstillingen.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024