Tillit - Atelie
Sold

Size80 × 80 × 2 cm
Medium
  • Painting
Year2022
Maleri, olje og akryl på lerret. Maleriet "Tillit" er malt delvis med akryl og delvis med olje. I dette maleriet har blikket til kvinnen fått hovedfokus. Det kan vise sårbarhet og styrke, avhengig av hvem som betrakter maleriet. Symbolet for å bære fjær er hentet fra ulike kulturer. Egypterne så på fjær som et symbol på Ma'at, gudinnen for sannhet og rettferdighet. Indianere brukte fjær i hodeplagg for å symbolisere deres kontakt med den åndelige verden, og så på fjær som et tegn på nye begynnelser. Fjær er også et kjent drømmesymbol, og symboliserer frihet i drømmer. I kristne kulturkretser har fjær og vinger en kraftfull og sterk symbolverdi, hvor verdier som fred, kjærlighet, tillit og trygghet er sterkt forankret til symbolikken.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024