Mikael Hegnar - Atelie

Mikael Hegnar

Maleri, tegning

Jeg arbeider med en rekke forskjellige teknikker og fremgangsmåter innen maleri, tegning og grafikk. Mine arbeider blir til som resultat av en langvarig og grundig arbeidsprosess, hvor jeg i hver arbeidsserie starter på en lignende metode, der jeg gjør omfattende materialundersøkelser av malermedienes egenskaper og muligheter. Med utgangspunkt i disse undersøkelsene oppstår det en intern logikk, der fargebruk og materialene skaper hindringer som tvinger frem nye løsninger for motivene.

Adresse

Ivan Bjørndals gate, Oslo, Norway
© Atelie 2022