Words to occupy your hands while walking - Atelie

Words to occupy your hands while walking

The artwork is unavailable for sale

Size15 × 21 cm
Medium
  • Kunstnerbøker
Year2022
Eit prosjekt om seks tekstilobjekt, brodert med kvar sin tekst om tid, transformasjon, repetisjon, tankar. Desse små objekta har eg hatt med meg i handa på gåturar under pandemien. Som ein performativ handling og kunstnerisk metode framhever dette intimiteten mellom handa og objektet, der både ord og objekt vert anker for sinnet. Prosjektet vart dokumentert gjennom fotografi, som sammen med tekstar er samla i denne publikasjonen. 32 sider, engelsk språk. 5 eks igjen av eit opplag på 30 eks

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024