Mari Eriksen - Atelie
profile picture

Mari Eriksen

Installasjon, performance

Wergelandsveien 17, 0167 Oslo, Norway

Mitt navn er Mari Eriksen (f.1995). Jeg er en nyutdanna billedkunstner fra Kunstakademiet i Oslo (2021). Her, i Atelier Open, selger jeg broderier, trykk, tegninger og objekter. Jeg har for tiden atelier på Kunstnernes Hus . ....... Jeg jobber hovedsakelig med installasjon og performance. Arbeidene er ment å uttrykke komplekse leve-historier uten klare logiske handlingsganger. Et forsøk på å "ramme inn" situasjoner eller tilstander i og mellom mennesker og et ønske om å bidra til kollektiv og individuell opplevelse av undring og refleksjon; konfrontere "virkeligheten" med noe grunnleggende menneskelig. Jeg vil forme, fortelle og formidle med et sett av materialer og med en insisterende holdning til at noe står på spill. Frykt, fortvilelse, håp og lek undersøkes mens jeg leter, samler, plundrer, setter sammen og viser frem. Blant materialene jeg bruker, eller som jeg oppbevarer og samler på i atelieret mitt, råder det et ganske subjektivt hierarki. En liten plast-del, et stort rør, gresstrå eller et slitent jernverktøy; alt (og alle) blir inkludert som viktige i mitt liv slik det forholder seg akkurat nå, og alt kan bidra til å realisere idéer om hva virkeligheten er. Jeg holder fast i en upresis og improvisert tilnærming. Arbeidet med skulpturelle objekter, visningssted og eventuelt lydbilde er en selvstendig og relativt introvert prosess, men når verket er etablert i rommet endres bevisst søkelyset og fokuset på det praksisfellesskapet som kan oppstå når publikum møtes i og rundt verket. På hvilken måte kan man bevege seg i rommet – sammen eller alene – Hva erfarer hver enkelt og hva erfarer vi sammen?

Read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022