Lena Trydal - Atelie

Lena Trydal

Maleri – Olje på lerret

lenatrydal.com / @lenatrydal Jeg arbeider med figurative malerier med utgangspunkt i aktuelle sosiopolitiske problemstillinger i verden. Med en satirisk undertone setter jeg opp møter mellom ikoniske skikkelser eller gjenstander, politiske symboler og kunsthistorie i noe som gjerne kan kalles en malt collage. Gjennom maleriet får jeg muligheten til å vrenge virkeligheten og skape verdener som ikke ellers ville eksistert, men som samtidig synliggjør skjulte og absurde sider ved den virkeligheten vi faktisk lever i. Jeg assosierer meg både med popkunst, camp, satire og (sur)realisme, og bruker intensjonelt kitsch, popkulturelle og kunsthistoriske referanser som en (selv)refleksjon over den figurative kunstens status.

Adresse

Storgata 36, 0182 Oslo, Norge
© Atelie 2022