Parus major #1 - Atelie

Parus major #1

Includes 5% art tax

Size90 × 70 × 15 cm
Medium
  • Tekstil
Year2018
Projektet ”Strykfåglar” består av jackor med broderade fåglar på. Fåglarna flyttar delvis under vintern, med andra ord beter de sig varken som traditonella flyttfåglar eller stannfåglar. Strykfågel är också den beteckning vissa prostituerade fick på tidigt 1900-tal av Socialstyrelsen, som kom på en klassificering som delade in prostituerade i olika typer. Strykfåglarna var de som flyttade dit klientelet fanns. Valet av teknik kommer från broderiets betydelse som klassmarkör. En fattig kvinna hade inte tid eller möjlighet att brodera. Klass och social status är också en avgörande faktor i prostitution. I The Subversive Stitch (1984) konstaterar Rozsika Parker att kvinnor och broderi blev så tätt förknippade att man använde broderiet som verktyg för att beskriva hur feminin och dygdig en kvinna var. En kvinna som tyst satt och broderade var enligt viktoriansk modell en bra kvinna. I ”Strykfåglar” ska det dygdiga och rena i broderiet kontrastera mot prostitutionens ”synd”.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024