Naturens samspill nr 1 - Atelie

Naturens samspill nr 1

Includes 5% art tax

Size150 × 120 × 5 cm
Medium
  • Painting
Year2023
Akryl på lerret med blindramme Bildene mine er i hovedsak av tematisk betyding der jeg ønsker å gjenspeile naturens egne krefter gjennom personlige skildringer. Uten påvirkning av utvikling i samfunnet men av natur som har eksistert i tusenvis av år uten store forandringer. Dette gir rom for skapelse og autonomi I eget perspektiv og utvikling. Fordypning og innlevelse er for meg kraften i det jeg gjør. Organiske former er også utgangspunktet i Verkene mine . Det handler om å skildre og analysere gjennom prosesser i det tematiske utrykket som skapes. Å synliggjøre handler om å skape i øyeblikket. Å balansere mellom to verdener jeg kaller å vippe mellom det naturalistiske og abstrakt ekspresjonisme. Det er utgangspunktet I Verkene mine. Hvor er denne balansen og hvordan ser den ut og hva bevisstgjør den i verkene mine. Å jobbe i et slikt univers er Søken etter det uoppnåelige og uten bevissthet som er interessant og som driver meg på en vei av en ukjent verden. Hvilke betyding faller utrykket inn i og hvor sårbar er jeg for stilarter gennerelt gjennom dype prosesser er et spørsmål jeg stiller meg ofte. Å holde avstand fra det som allerede er der å forstyrrer muliggjør dannelsen av å kunne gjøre nye oppdagelser gjennom både struktur og selvutvikling. I filosofien brukes ordet autonomi om det som følger av sin egen indre lovmessighet, uavhengig av påvirkning utenfra. Begrepet brukes spesielt innen moralfilosofien og omhandler en persons evne til selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. En aktør regnes som autonom når grunnene for hvordan personen handler, er personens egne grunner.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024