Grønn tilnærming - Atelie

Grønn tilnærming

Includes 5% art tax

Size100 × 100 × 4 cm
Medium
  • Painting
Year2021
Akryl på lerret Blindramme på lerret uten innramming Bildene mine er i hovedsak av tematisk betyding der jeg ønsker å gjenspeile naturens egne krefter gjennom personlige skildringer. Uten påvirkning av utvikling i samfunnet men av natur som har eksistert i tusenvis av år uten store forandringer. Dette gir rom for skapelse og autonomi I eget perspektiv og utvikling. Fordypning og innlevelse er for meg kraften i det jeg gjør. Organiske former er også utgangspunktet i Verkene mine . Det handler om å skildre og analysere gjennom prosesser i det tematiske utrykket som skapes. I filosofien brukes ordet autonomi om det som følger av sin egen indre lovmessighet, uavhengig av påvirkning utenfra. Begrepet brukes spesielt innen moralfilosofien og omhandler en persons evne til selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. En aktør regnes som autonom når grunnene for hvordan personen handler, er personens egne grunner.

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024