Hege Liseth - Atelie

Hege Liseth

Tegning, maleri, grafikk, animasjon

Jeg arbeider på tvers av ulike medier og teknikker, men med hovedfokus på maleri og tegning. Som maler/tegner er fundamentet er først og fremst i et abstrakt billedspråk med røtter i minimalismens og ekspresjonismens tradisjoner – preget av en intuitiv og spontan tilnærming så vel som nitidige bearbeidelser og systemer. Jeg opptatt av kompleksitet i forhold til persepsjon og hva som påvirker vår fortolkning av verden. Forskyvning, bevegelse og endring er et tilbakevendende tema. Både formalt, men også hvordan vi som betraktere kan velge å se på ulike måter. Hvordan vi tolker omgivelsene, og hvordan det gjensidig påvirker oss. Arbeidet mitt er generelt basert på motsetninger. Jeg utforsker måter å koble polarieter for å skape et slags tvisyn. Det enkle mot det komplekse. Stillhet og kaotisk energiutbrudd. Det flyktige og det stabile. Utfordringen ligger i å kunne formidle begge steder samtidig. En slags potensiell tilstand som ennå ikke har tatt form. Portrettintervju: https://www.prosjektromhelium.net/new-page-1

Adresse

Hylla Verksted Nord, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
© Atelie 2022