Sommer - Atelie

Size300 × 300 × 10 cm
Medium
  • Textile
Year2012
Innfarvet og oppløst Polyamid-tau. Verket er montert på 2 paralelle stenger på en slik måte at den øverste delen overlapper den nederste. Dette betyr at bredden er 300 cm, men at høyden kan justeres mellom ca. 300 og 330 cm. Fotograf Øystein Thorvaldsen

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024