To All My Lovers with Escape Plans av Yola Maria Tsolis - Atelie

To All My Lovers with Escape Plans av Yola Maria Tsolis

Silketrykk, Yola Maria Tsolis,  Kjøp kunst, kunstkjøp, kunst til salg, kunstleie, kunstutleie, malleri, silketrykk, grafikk, foto, keramikk, fotografi, tekstilkunst, tegning
To All My Lovers with Escape Plans

Vi er stolte av å endelig presentere høstens første silketrykk i serien Atelier Editions av billedkunstner Yola Maria Tsolis.


Silketrykket To All My Lovers with Escape Plans består av et opplag på 30 varianter der alle trykkene er unike. Yola Maria Tsolis har blandet analoge og digitale teknikker og sammen med tekstile elementer. Ved å laserkutte horisontale renninger i silketrykket, har hun vevet inn en tredje farge som innslag, noe som skaper en tredimensjonal effekt i trykket.

Trykket koster 5800kr uten ramme eller 8900kr med eikeramme og artglass. Pris inkludert 5% kunstavgift (kunstavgiften.no).

Kjøp trykket her"Jeg er interessert i mellomrommet mellom det abstrakte og det konkrete. Der bildet møter geometrien og brytes opp. Det har med persepsjon og observasjon å gjøre. Jeg håper at det bryter opp den vante sekvensielle lesningen vi gjør."

Yola Maria Tsolis, Linn Horntvedr, silketrykk, fellesverkstedet, trykkunst, grafikk, sjablongtrykk,  linosnitt
Yola og Linn Horntvedt i arbeid på Fellesverkstedet. Foto: Marte GarmannFellesverkstedet er verkstedet hvor alle våre silketrykk er laget. Dyktige Linn Horntvedt er husekspert på silketrykk og har arbeidet på verkstedet i 10 år. Hun har også vært med på å produsere trykket til Tsolis.

Les også: Slik lager vi silketrykk

Sign up for our newsletter

Get curated art recommendations, updates, and alerts on new releases.

© Atelie 2024