Petter Solberg - Atelie
profile picture

Petter Solberg

skulptur, maleri, animasjon/video, grafikk, poesi, tekstbasert kunst

Ryenbergveien 35, 0196 Oslo, Norge

Petter Solberg (f. 1986, Kristiansand) jobber med bl.a. skulptur, maleri, animasjon, poesi og tekstbasert kunst. Har etter fullført mastergrad (Edinburgh College of Art, Skottland, 2010) deltatt på utstillinger og gjennomført kunstneropphold i inn- og utland. Mer informasjon på www.pettersolberg.art Medlem av NBF (Norsk Billedhoggerforening), LNM (Landsforeningen Norske Malere) og NBK (Norske Billedkunstnere) KONSTRUKTIV AMBIVALENS (Artist Statement) Ambivalensen er min største drivkraft. Ambivalens til estetikk, tematikk, form. Ambivalens mellom analyse og mystikk. Forkjærligheten for nøktern realisme, og samtidig troen på billed- og tekstspråkets magi og forføreriske kraft. Jeg ønsker å lage arbeider som samtidig avslører og tildekker. Idet et element avdekkes, tilsløres et annet. Mysteriet forsvinner ikke, det bare forflyttes. Jeg veksler mellom uttrykk som skulptur, maleri og animasjon. De ulike uttrykkene har det til felles at de gjerne er motivert at interesse for historiefortelling og narrativ utforskning. Jeg tenker serier framfor enkeltverk. Jeg jobber parallelt med ulike 'evighetsprosjekter'. Disse er en del av samme prosess, men med ulike estetiske utgangspunkt. De oppstår gjerne som motreaksjoner på hverandre. Slik forsterkes min kunstneriske ambivalens, slik at jeg aldri er i vater. Der et prosjekt kan sverge til 'less is more', sier det andre 'føkk det! kjør på'. Jeg liker å forestille meg at prosjekteneoppstår utenfor meg selv, skapt av 'noen andre'. Dette rollespillet lar meg utforske ideer som ellers ville blitt sensurert ut ifra 'min virkelige' smak. Stort sett forblir denne prosessen et hemmelig verktøy. Enkelte ganger synliggjøres den for publikum, gjerne som et performativt element. Jeg jobber også med tekst, både som selvstendig uttrykk, og som tekstbasert kunst. Jeg studerte skrivekunst i tillegg til kunst fordi jeg ønsket en dypere forståelse av de strukturelle likhetene og forskjellene mellom tekst og bilde.

Read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022