Oslo Apiary & Aviary - Atelie
profile picture

Oslo Apiary & Aviary

Opptredener, økovensjoner, rekvisitter og skulpturell dokumentasjon

Trondheimsveien 5B, 0560 Oslo, Norway

MARIUS PRESTERUD (f. 1980, Drammen) er en autodidakt med base i Oslo og Berlin, som jobber i flere medium, primært performance, poesi, skulptur og økovensjoner. Han har turnert Europa som poet, samt opptrådt på etablerte kunstinstitusjoner, som Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, Kunstnernes Hus i Oslo, og Hamburger Bahnhof i Berlin. I 2018, var han debutant på Høstutstillingen og i 2021 hadde han sin første soloutstilling utenlands, på Exgirlfriend Gallery i Berlin. Hans neste soloutstilling innenlands vil finne sted på våren 2023 hos den Norske Billedhoggerforening i Oslo.


I perioden 2014-2019 jobbet Presterud fulltid med kunstpraksisen Oslo Apiary & Aviary, som han beskriver som en 'mørk-økologisk tjenesteleverandør'. På denne platformen vil du hovedsakelig finne mindre verk som kan spores tilbake til denne praksisen.


Medlemskap:

Norsk Billedhuggerforening (NBF)

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

Billedkunstnerne Oslo og Akershus (BOA)

Norske Billedkunstnere (NBK)

Oslo Kunstforening (OK)


/


MARIUS PRESTERUD (b.1980, Norway) is a Norwegian artist based in Berlin and Oslo. He works across a variety of media; primarily performance, poetry, sculpture and ecoventions. Presterud has toured Europe headlining at venues in Paris, Berlin and Istanbul, as well as performed in established galleries such as Henie Onstad Art Center, Bærum, Kunstnernes Hus, Oslo, and Hamburger Bahnhof, Berlin. In 2018 he was a debutant at Norway’s 131. National Art Exhibition, Høstutstillingen, and in 2021 he had his first solo exhibition abroad, at Exgirlfriend Gallery, Berlin. His next solo exhibition will take place during the spring of 2023, at the Norwegian Sculptor's Association, Oslo.


In the period 2014-2019, Presterud worked full-time on the art- and research based practice, Oslo Apiary & Aviary, which he describes as a “dark-ecological service provider”. On this platform you will primarily find minor works, sculptural documentation and artist proofs, that can be traced back to this practice.


Affiliations:

The Association of Norwegian Sculptors (NBF)

Young Artist´s Society (UKS)

Visual Arts Organization in Oslo and Akershus (BOA)

The Associations of Norwegian Visual Arts (NBK)

Oslo Art Society (OK)

Read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022