Ole Brodersen - Atelie
profile picture

Ole Brodersen

Analogt storformatsfotografi med mørkeromsforstørrelser.

Lyngørsida 8, 4910 Lyngør, Norway

I mine fotografiske arbeider tematiseres landskap, og naturkreftene som påvirker dem. Med det prøver jeg å avdekke noe mer enn det rent optisk visuelle: å fange følelsen av å være tilstede i disse landskapene, ved å skape avtrykk i, med eller gjennom bevegelse og tid.


Jeg bor og arbeider i Lyngør, der jeg har vokst opp som tolvte generasjon. Min far er seilmaker, bestefar var sjømann, og som barn rodde jeg til skolen. Hverdagen i Lyngør er tett forbundet med og påvirket av havet, noe som gir substans og bakgrunn for mine billedlige eksperimenter.


Evnen til å se det usynlige gjennom fotografisk teknologi, har resultert i et unikt samspill mellom det menneskelige øyet og den mekaniske optikken – et samspill som har vært dominerende innen flere vitenskapelige felt siden 1800-tallet, og lagt premiss for hva en kan vite og hvordan en kan tilegne seg ny kunnskap.


Jeg retter kamera mot naturen og lar naturkreftene komme til syne, gjennom skiftende horisontlinjer, overlappende skyformasjoner og lagvise bølgemønstre. Gjennom lange eksponeringer, gjerne fra båt, eller ved å samle flere eksponeringer fra samme motiv i ett bilde, blir tiden og bevegelsene som aktiverer landskapet, fiksert. Intensjonen er å formidle en opplevelse av å være et sted, og sanse det som omgir en. For å nærme meg dette, gir jeg opp noe av kontrollen på det endelige resultatet.


Sanseapparatet vårt er for lite fininnstilt til å registrere endringene i naturen, og det kan bli for abstrakt for mange å ta inn over seg. Kanskje kan landskapsfotografiet brukes for å åpne en bevissthet rundt det vi ikke ser? At dette samspillet mellom den menneskelige og mekaniske optikken forhåpentligvis kan bidra til å synliggjøre forandringene, og samtidig belyse menneskets tilkortkommenhet og konsekvensene av denne.

Read more

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta kunstanbefalinger, nyheter og beskjed om nye lanseringer.

© Atelie 2022